www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów
www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów
www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów

Skorzystaj z wyszukiwarki
aby szybciej wyszukać
dany odpad.

Funkcja ta działa
wyłącznie w
przeglądarce
Internet Explorer


Aby odszukać podobny
element wciśnij
na klawiaturze Alt+S

Porady:
nie musisz wpisywać całej frazy, wpisz tylko część, na przykład dla kwas azotowy wpisz azot

 

 

 

 

 

Ciekawe artykuły
dotyczące ochrony
środowiska:

Azbest w języku starożytnych Greków znaczy „niewygasający”, z azbestu bowiem wyrabiane były knoty do lamp oliwnych. Dzisiaj azbest to niewygasające źródło kłopotów tych administratorów, którzy mają pecha, że w ich budynkach mieszkalnych zastosowano ten
materiał...

Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych. Warunkiem realizacji tego celu jest przede wszystkim zmniejszanie materiało

 

Oto lista substancji które unieszkodliwiamy

LP

Kod odpadu Rodzaj  odpadu

1

01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

2

01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

3

01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

4

01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

5

01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

6

01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

7

01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

8

01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

9

01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07

10

01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

11

01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

12

01 03 99 Inne niewymienione odpady

13

01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

14

01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

15

01 04 09 Odpadowe piaski i iły

16

01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

17

01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

18

01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

19

01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

20

01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

21

01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

22

01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

23

01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

24

01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

25

01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

26

01 04 99 Inne niewymienione odpady

27

01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

28

01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

29

01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

30

01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

31

01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

32

01 05 99 Inne niewymienione odpady

33

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia

34

02 01 03 Odpadowa masa roślinna

35

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

36

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej

37

02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

38

02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

39

02 01 10 Odpady metalowe

40

02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych

41

02 01 99 Inne niewymienione odpady

42

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców

43

02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

44

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

45

02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

46

02 02 99 Inne niewymienione odpady

47

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

48

02 03 02 Odpady konserwantów

49

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne

50

02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

51

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

52

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

53

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych

54

02 03 82 Odpady tytoniowe

55

02 03 99 Inne niewymienione odpady

56

02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków

57

02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

58

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

59

02 04 80 Wysłodki

60

02 04 99 Inne niewymienione odpady

61

02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

62

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

63

02 05 80 Odpadowa serwatka

64

02 05 99 Inne niewymienione odpady

65

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

66

02 06 02 Odpady konserwantów

67

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

68

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

69

02 06 99 Inne niewymienione odpady

70

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

71

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów

72

02 07 03 Odpady z procesów chemicznych

73

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

74

02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

75

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

76

02 07 99 Inne niewymienione odpady

77

03 01 01 Odpady kory i korka

78

03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

79

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

80

03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

81

03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

82

03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

83

03 01 99 Inne niewymienione odpady

84

03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

85

03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

86

03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

87

03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

88

03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

89

03 02 99 Inne niewymienione odpady

90

03 03 01 Odpady z kory i drewna

91

03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

92

03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury

93

03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

94

03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

95

03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych

96

03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

97

03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

98

03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

99

03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia

100

03 03 99 Inne niewymienione odpady

101

04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

102

04 01 02 Odpady z wapnienia

103

04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)

104

04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom

105

04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

106

04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

107

04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

108

04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

109

04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania

110

04 01 99 Inne niewymienione odpady

111

04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

112

04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

113

04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

114

04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

115

04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

116

04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

117

04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

118

04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

119

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

120

04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

121

04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

122

04 02 99 Inne niewymienione odpady

123

05 01 02* Osady z odsalania

124

05 01 03* Osady z dna zbiorników

125

05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

126

05 01 05* Wycieki ropy naftowej

127

05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń

128

05 01 07* Kwaśne smoły

129

05 01 08* Inne smoły

130

05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

131

05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

132

05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

133

05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy

134

05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej

135

05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych

136

05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

137

05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

138

05 01 17 Bitum

139

05 01 99 Inne niewymienione odpady

140

05 06 01* Kwaśne smoły

141

05 06 03* Inne smoły

142

05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych

143

05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole

144

05 06 99 Inne niewymienione odpady

145

05 07 01* Osady zawierające rtęć

146

05 07 02 Odpady zawierające siarkę

147

05 07 99 Inne niewymienione odpady

148

06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy

149

06 01 02* Kwas chlorowodorowy

150

06 01 03* Kwas fluorowodorowy

151

06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy

152

06 01 05* Kwas azotowy i azotawy

153

06 01 06* Inne kwasy

154

06 01 99 Inne niewymienione odpady

155

06 02 01* Wodorotlenek wapniowy

156

06 02 03* Wodorotlenek amonowy

157

06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy

158

06 02 05* Inne wodorotlenki

159

06 02 99 Inne niewymienione odpady

160

06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki

161

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

162

06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

163

06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie

164

06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

165

06 03 99 Inne niewymienione odpady

166

06 04 03* Odpady zawierające arsen

167

06 04 04* Odpady zawierające rtęć

168

06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie

169

06 04 99 Inne niewymienione odpady

170

06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

171

06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

172

06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

173

06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

174

06 06 99 Inne niewymienione odpady

175

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy

176

06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru

177

06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć

178

06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

179

06 07 99 Inne niewymienione odpady

180

06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony

181

06 08 99 Inne niewymienione odpady

182

06 09 02 Żużel fosforowy

183

06 09 03* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

184

06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

185

06 09 80 Fosfogipsy

186

06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

187

06 09 99 Inne niewymienione odpady

188

06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne

189

06 10 99 Inne niewymienione odpady

190

06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

191

06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu

192

06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu

193

06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu

194

06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy

195

06 11 99 Inne niewymienione odpady

196

06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

197

06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

198

06 13 03 Czysta sadza

199

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu

200

06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

201

06 13 99 Inne niewymienione odpady

202

07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

203

07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

204

07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

205

07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

206

07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

207

07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

208

07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

209

07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

210

07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

211

07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

212

07 01 99 Inne niewymienione odpady

213

07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

214

07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

215

07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

216

07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

217

07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

218

07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

219

07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

220

07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

221

07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

222

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych

223

07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

224

07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

225

07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony

226

07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

227

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

228

07 02 99 Inne niewymienione odpady

229

07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

230

07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

231

07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

232

07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

233

07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

234

07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

235

07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

236

07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

237

07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

238

07 03 99 Inne niewymienione odpady

239

07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

240

07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

241

07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

242

07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

243

07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

244

07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

245

07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

246

07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

247

07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

248

07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

249

07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

250

07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

251

07 04 99 Inne niewymienione odpady

252

07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

253

07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

254

07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

255

07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

256

07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

257

07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

258

07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

259

07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

260

07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

261

07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

262

07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

263

07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

264

07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

265

07 05 99 Inne niewymienione odpady

266

07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

267

07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

268

07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

269

07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

270

07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

271

07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

272

07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

273

07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

274

07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

275

07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju

276

07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek

277

07 06 99 Inne niewymienione odpady

278

07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

279

07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

280

07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

281

07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

282

07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

283

07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

284

07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

285

07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

286

07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

287

07 07 99 Inne niewymienione odpady

288

08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

289

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

290

08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

291

08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

292

08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

293

08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

294

08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

295

08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

296

08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

297

08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

298

08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów

299

08 01 99 Inne niewymienione odpady

300

08 02 01 Odpady proszków powlekających

301

08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

302

08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

303

08 02 99 Inne niewymienione odpady

304

08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

305

08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

306

08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

307

08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

308

08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

309

08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

310

08 03 16* Zużyte roztwory trawiące

311

08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

312

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

313

08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

314

08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

315

08 03 99 Inne niewymienione odpady

316

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

317

   

318

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

319

08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

320

08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

321

08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

322

08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

323

08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

324

08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

325

08 04 17* Olej żywiczny

326

08 04 99 Inne niewymienione odpady

327

08 05 01* Odpady izocyjanianów

328

09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

329

09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

330

09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

331

09 01 04* Roztwory utrwalaczy

332

09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

333

09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

334

09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

335

09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

336

09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

337

09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

338

09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

339

09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

340

09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne

341

09 01 99 Inne niewymienione odpady

342

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

343

10 01 02 Popioły lotne z węgla

344

10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

345

10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

346

10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

347

10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

348

10 01 09* Kwas siarkowy

349

10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

350

10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

351

10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

352

10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

353

10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

354

10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

355

10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

356

10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

357

10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

358

10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

359

10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

360

10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

361

10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

362

10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

363

10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

364

10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych

365

10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

366

10 01 99 Inne niewymienione odpady

367

10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

368

10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów

369

10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

370

10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

371

10 02 10 Zgorzelina walcownicza

372

10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

373

10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

374

10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

375

10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

376

10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne

377

10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza

378

10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy

379

10 02 99 Inne niewymienione odpady

380

10 03 02 Odpadowe anody

381

10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej

382

10 03 05 Odpady tlenku glinu

383

10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej

384

10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

385

10 03 15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

386

10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

387

10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod

388

10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

389

10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

390

10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

391

10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

392

10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

393

10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

394

10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

395

10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

396

10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

397

10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

398

10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

399

10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

400

10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

401

10 03 99 Inne niewymienione odpady

402

10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

403

10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

404

10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

405

10 04 04* Pyły z gazów odlotowych

406

10 04 05* Inne cząstki i pyły

407

10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

408

10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

409

10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

410

10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

411

10 04 99 Inne niewymienione odpady

412

10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

413

10 05 03* Pyły z gazów odlotowych

414

10 05 04 Inne cząstki i pyły

415

10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

416

10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

417

10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

418

10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

419

10 05 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

420

10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

421

10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

422

10 05 99 Inne niewymienione odpady

423

10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

424

10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

425

10 06 03* Pyły z gazów odlotowych

426

10 06 04 Inne cząstki i pyły

427

10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

428

10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

429

10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

430

10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

431

10 06 80 Żużle szybowe i granulowane

432

10 06 99 Inne niewymienione odpady

433

10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

434

10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

435

10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

436

10 07 04 Inne cząstki i pyły

437

10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

438

10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

439

10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

440

10 07 99 Inne niewymienione odpady

441

10 08 04 Cząstki i pyły

442

10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

443

10 08 09 Inne żużle

444

10 08 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

445

10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10

446

10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod

447

10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

448

10 08 14 Odpadowe anody

449

10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

450

10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

451

10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

452

10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

453

10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

454

10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

455

10 08 99 Inne niewymienione odpady

456

10 09 03 Żużle odlewnicze

457

10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

458

10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

459

10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

460

10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

461

10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

462

10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

463

10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

464

10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

465

10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

466

10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

467

10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

468

10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

469

10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne

470

10 09 99 Inne niewymienione odpady

471

10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze

472

10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

473

10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

474

10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

475

10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

476

10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

477

10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

478

10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

479

10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

480

10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

481

10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

482

10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

483

10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

484

10 10 99 Inne niewymienione odpady

485

10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

486

10 11 05 Cząstki i pyły

487

10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

488

10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

489

10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

490

10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

491

10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

492

10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

493

10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

494

10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

495

10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

496

10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

497

10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

498

10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

499

10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe

500

10 11 81* Odpady zawierające azbest

501

10 11 99 Inne niewymienione odpady

502

10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

503

10 12 03 Cząstki i pyły

504

10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

505

10 12 06 Zużyte formy

506

10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

507

10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

508

10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

509

10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

510

10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

511

10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

512

10 12 99 Inne niewymienione odpady

513

10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

514

10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

515

10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

516

10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

517

10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

518

10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

519

10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

520

10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

521

10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

522

10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy

523

10 13 80 Odpady z produkcji cementu

524

10 13 81 Odpady z produkcji gipsu

525

10 13 82 Wybrakowane wyroby

526

10 13 99 Inne niewymienione odpady

527

10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu

528

10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu

529

10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu

530

10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu

531

10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu

532

10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu

533

10 80 99 Inne niewymienione odpady

534

11 01 05* Kwasy trawiące

535

11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

536

11 01 07* Alkalia trawiące

537

11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania

538

11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

539

11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

540

11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

541

11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

542

11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

543

11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

544

11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

545

11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

546

11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

547

11 01 99 Inne niewymienione odpady

548

11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

549

11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

550

11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

551

11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

552

11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

553

11 02 99 Inne niewymienione odpady

554

11 03 01* Odpady zawierające cyjanki

555

11 03 02* Inne odpady

556

11 05 01 Cynk twardy

557

11 05 02 Popiół cynkowy

558

11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

559

11 05 04* Zużyty topnik

560

11 05 99 Inne niewymienione odpady

561

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

562

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

563

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

564

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych

565

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

566

12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

567

12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

568

12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

569

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

570

12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali

571

12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze

572

12 01 13 Odpady spawalnicze

573

12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

574

12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

575

12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

576

12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

577

12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)

578

12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

579

12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

580

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

581

12 01 99 Inne niewymienione odpady

582

12 03 01* Wodne ciecze myjące

583

12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą

584

13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB

585

13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

586

13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

587

13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

588

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

589

13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne

590

13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

591

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne

592

13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

593

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

594

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

595

13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

596

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

597

13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB

598

13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

599

13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

600

13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

601

13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

602

13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

603

13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

604

13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

605

13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich

606

13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

607

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

608

13 05 03* Szlamy z kolektorów

609

13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach

610

13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

611

13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

612

13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy

613

13 07 02* Benzyna

614

13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

615

13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania

616

13 08 02* Inne emulsje

617

13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków

618

13 08 99* Inne niewymienione odpady

619

14 06 01* Freony, HCFC, HFC

620

14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

621

14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

622

14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

623

14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

624

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

625

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

626

15 01 03 Opakowania z drewna

627

15 01 04 Opakowania z metali

628

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

629

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

630

15 01 07 Opakowania ze szkła

631

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

632

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

633

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

634

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

635

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

636

16 01 03 Zużyte opony

637

16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

638

16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

639

16 01 07* Filtry olejowe

640

16 01 08* Elementy zawierające rtęć

641

16 01 09* Elementy zawierające PCB

642

16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

643

16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest

644

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

645

16 01 13* Płyny hamulcowe

646

16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

647

16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

648

16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony

649

16 01 17 Metale żelazne

650

16 01 18 Metale nieżelazne

651

16 01 19 Tworzywa sztuczne

652

16 01 20 Szkło

653

16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

654

16 01 22 Inne niewymienione elementy

655

16 01 99 Inne niewymienione odpady

656

16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB

657

16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

658

16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

659

16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

660

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

661

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

662

16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

663

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

664

16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

665

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

666

16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

667

16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

668

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

669

16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

670

16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

671

16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

672

16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

673

16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

674

16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

675

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

676

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

677

16 06 03* Baterie zawierające rtęć

678

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

679

16 06 05 Inne baterie i akumulatory

680

16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

681

16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

682

16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

683

16 07 99 Inne niewymienione odpady

684

16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

685

16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

686

16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

687

16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

688

16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

689

16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

690

16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

691

16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

692

16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

693

16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

694

16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniające

695

16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

696

16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

697

16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne

698

16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

699

16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

700

16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

701

16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

702

16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w         16 11 03

703

16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

704

16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w     16 11 05

705

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

706

16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

707

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

708

16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

709

16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

710

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

711

17 01 02 Gruz ceglany

712

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

713

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

714

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

715

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

716

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

717

17 01 82 Inne niewymienione odpady

718

17 02 01 Drewno

719

17 02 02 Szkło

720

17 02 03 Tworzywa sztuczne

721

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

722

17 03 01* Asfalt zawierający smołę

723

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

724

17 03 03* Smoła i produkty smołowe

725

17 03 80 Odpadowa papa

726

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

727

17 04 02 Aluminium

728

17 04 03 Ołów

729

17 04 04 Cynk

730

17 04 05 Żelazo i stal

731

17 04 06 Cyna

732

17 04 07 Mieszaniny metali

733

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

734

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

735

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

736

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

737

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

738

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

739

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

740

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

741

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

742

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest

743

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

744

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

745

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

746

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

747

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

748

17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

749

17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

750

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

751

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

752

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

753

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

754

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

755

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

756

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

757

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

758

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

759

18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80

760

18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

761

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

762

18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

763

18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

764

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

765

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

766

19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

767

19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

768

19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

769

19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

770

19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

771

19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

772

19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

773

19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

774

19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

775

19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

776

19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

777

19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

778

19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

779

19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych

780

19 01 99 Inne niewymienione odpady

781

19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

782

19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

783

19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

784

19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

785

19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji

786

19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

787

19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

788

19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

789

19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

790

19 02 99 Inne niewymienione odpady

791

19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane

792

19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

793

19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone

794

19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

795

19 04 01 Zeszklone odpady

796

19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

797

19 04 03* Niezeszklona faza stała

798

19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

799

19 08 01 Skratki

800

19 08 02 Zawartość piaskowników

801

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

802

19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

803

19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

804

19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

805

19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

806

19 08 10* Tłuszcze  i  mieszaniny  olejów  z  separacji olej/woda  inne  niż  wymienione w 19 08 09

807

19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

808

19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

809

19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

810

19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

811

19 08 99 Inne niewymienione odpady

812

19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

813

19 09 02 Osady z klarowania wody

814

19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody

815

19 09 04 Zużyty węgiel aktywny

816

19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

817

19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

818

19 09 99 Inne niewymienione odpady

819

19 10 01 Odpady żelaza i stali

820

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych

821

19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

822

19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

823

19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

824

19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

825

19 11 01* Zużyte filtry iłowe

826

19 11 02* Kwaśne smoły

827

19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe

828

19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

829

19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

830

19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

831

19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

832

19 11 99 Inne niewymienione odpady

833

19 12 01 Papier i tektura

834

19 12 02 Metale żelazne

835

19 12 03 Metale nieżelazne

836

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma

837

19 12 05 Szkło

838

19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

839

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

840

19 12 08 Tekstylia

841

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

842

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)

843

19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

844

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

845

19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

846

19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

847

19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

848

19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

849

19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

850

19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

851

19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

852

19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

853

19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

854

20 01 01 Papier i tektura

855

20 01 02 Szkło

856

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

857

20 01 10 Odzież

858

20 01 11 Tekstylia

859

20 01 13* Rozpuszczalniki

860

20 01 14* Kwasy

861

20 01 15* Alkalia

862

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

863

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

864

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

865

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

866

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

867

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

868

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

869

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

870

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

871

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

872

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

873

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

874

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

875

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

876

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

877

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

878

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

879

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

880

20 01 39 Tworzywa sztuczne

881

20 01 40 Metale

882

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

883

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

884

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

885

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

886

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

887

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

888

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

889

20 03 02 Odpady z targowisk

890

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

891

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

892

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

893

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

894

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

do góry

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Z.G.O. "Eko Alf"

www.utylizacja.info.pl

2005r